Γλέντι "με το στόμα", έλεγαν οι σαρακατσιάνοι όταν δεν υπήρχαν όργανα και όλο το γλέντι γίνονταν με το τραγούδι των χορευτών. Έτσι και στο Γκουρμπάνι του Γιάννη Πιστόλα. Σ΄αυτό το γλέντι έσμιξαν Πολίτες, Βουλγαρινοί, Σερμπιάνοι, Χασανδρινοί και Μωραϊτες Σαρακατσιάνοι. Ένα τραγούδι, μια κουβέντα, ίδιες αξίες και ίδιες αναφορές σε περασμένα χρόνια. "Έτσι ήταν τα θ'κά μας τα κονάκια, αυτά έλεγαν οι θ'κοί μας, έτσ' μολόγαγε η βαβά μ' εμένα..." Αλεξανδρούπολη 28/05/2016

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.