(Φορτώνει ο Γκόγκος αλλά που ξεφορτώνει) 
Σαρακατσιάνικη φράση, όταν κάποιος χωρίς περίσκεψη έπαιρνε μια απόφαση, ή συμπεριφέρονταν με ελαφρότητα.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.