Σαρακατσιάνικη φράση, όταν κάποιος δεν προνοεί. Δηλαδή έπρεπε να το φροντίσει από πριν.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.