'Οποιος λέει τ' φακί φαϊ, το γυναικοσόϊ σόϊ και τον τζιομπάνο άνθρωπο, είναι για τα βρόνταλα...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.