Στην παρακάτω αφήγηση φαίνεται το πόσο επικίνδυνη ήταν η ζωή των προγόνων μας στις μετακινήσεις τους και στις συναλλαγές τους με την υπόλοιπη κοινωνία:

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.