Αυτή τη φράση έλεγε ο παππούς μου (Αθανάσιος Ξηρομερίτης) για να εξηγήσει πως πολλοί από αυτούς που επισκέπτονται έναν άρρωστο για να του συμπαρασταθούν, μπορεί να χάσουν τη ζωή τους νωρίτερα από τον ίδιο. Κάτι σαν το: "Μηδένα προ του τέλους μακάριζε..."

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.