Απόσπασμα από την εισαγωγή του συγγραφέα στο κεφάλαιο "Τραγούδια:
Hoeg klein"Κατέγραψα στους Σαρακατσαναίους περίπου ογδόντα δημοτικά τραγούδια. Είμαι, όμως, πεπεισμένος ότι αυτά είναι πολύ περισσότερα. Αν μπορούσα να επισκεφθώ όλες τις στάνες, ο αριθμός των τραγουδιών θα ήταν αναμφίβολα πολύ μεγαλύτερος, γιατί, φυσικά, κανένας Σαρακατσάνος δεν γνωρίζει ολόκληρο τον ποιητικό θησαυρό και, σε κάθε νέα στάνη που πήγαινα, άκουγα τραγούδια που αγνοούσα η τραγούδια που μέχρι τότε δεν είχα καταφέρει να καταγράψω, παρά μόνο κάποια αποσπάσματα τους.

Μεταξύ των τραγουδιών που συγκέντρωσα, υπάρχουν περίπου είκοσι, που δεν αξίζει να δημοσιευτούν, καθώς το περιεχόμενό τους είναι αλλοιωμένο. Αυτό ισχύει κυρίως για τα περισσότερα από τα τραγούδια που μου είπαν κοριτσάκια. Πράγματι, εκπλήσσεσαι, όταν διαπιστώνεις ότι συχνά τραγουδούν και επαναλαμβάνουν διαρκώς τραγούδια που είναι εντελώς ακατανόητα..."

Διαβάστε μερικά από τα τραγούδια

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.