Κλαίνε τα δόλια τα βουνά,
παρηγοριά δεν έχουν.
Δεν κλαίνε για το ψήλωμα,
δεν κλαίνε για τα χιόνια.
Η κλεφτουριά τ' αρνήθηκε
και ροβολάει στους κάμπους.

Βρε κάμπ' αρρωστιάρικε,
βρε κάμπε μαραζιάρη
η Γκιώνα λέει της Λιάκουρας,
κι η Λιάκουρα της Γκιώνας:
«Βουνό μου, πού 'σαι πιο ψηλό
και πιο ψηλά 'γναντεύεις,
που να 'ναι, τι να γίνηκαν
οι κλέφτις οι Αντρουτσαίοι;
Σια πού να ψένουνε σφαχτά,
να ρίχνουν στο σημάδι;
Ποιους κάμπους να στουλίζουνε
με τούρκικα κουφάρια;»
«Βρε κάμπε αρρωστιάρικε,
βρε κάμπε μαραζιάρη,
με τη δική μου λεβεντιά
να στολιστείς γερεύεις;
Για δωσ’ μου τα στολίδια μου,
Δώσ’ μου τη λεβεντιά μου»
Μη λυώσουν ούλα τα χιόνια μου
και θάλασσα σε κάμω».

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.