Μας πήρ' η μέρα κι η αυγή,
Χρήστο Νταβέλ', αρχιληστή,
έρι γιόμα και μεσημέρι,
καπετάν Χρηστό Νταβέλη.
Σια πού θα λημεριάσονμε;
Νταβέλη, θα μας πιάσουνε.
Γιέ μου, να κάνουμε λημέρι,
καπιτάνι Χρήστο Νταβέλη.
Γεια σου, Λία μ’ και Νταβέλη,
πού θα μας φέρουν το ψωμί,
Χρήστο Νταβέλ', αρχιληστή,
γιε μου, κι ο βλάχος το κριάρι,
Κακαράπη και Νταβέλη.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.