«Αντώνη μου, τι σκέπτεσαι, τι βάνεις με το νου σου;»
«Πιδιά μου, μη με βιάζετε και θα σας μολογήσου.
Εψές μού 'ρθαν δυο γράμματα ναπό το γερο-Γρίβα.
Αάτι να τα διαβάσουμι, να ιδούμι τι μας γράφουν!»
Απόξω λέει τ' απόγραμμα και μέσα λέει το γράμμα:
«Αντώνη, κάτσι φρόνιμα, μην κάνεις ζουρλαμάρις!»

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.