Τ’ έχουν στο Σούλιο ταϊβουνά
μωρέ πιδιά Σουλιώτικα
και στέκουν μαραμένα
καπετάν Φωτο-Τζιαβέλα
Ουιδί τα χιόνια τα βαρούν

μωρέ παιδιά Σουλιώτικα
μουιδί βοργιάς κι αέρας
καπετάν Φωτο-Τζιαβέλα.
Μόν' τα βαρεί η Τσαμουριά
μωρέ πιδιά Σουλιώτικα
κι αφτοίν οι Αρβανίτις
καπετάν Φωτο-Τζιαβέλα

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.