Πώς λάμπ' o ήλιος στάι βουνά, τα χιόνια στα λαγκάδια,
έτσι λάμπουν κι η κλεφτουριά κι οι Κουλουκοτρωναίοι,
πο 'χουν τ' ασήμια τα πουλλά και τα χρυσά γιλέκια.
Καβάλα παν στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε,
καβάλα παίρουν αντίδωρο απ' του παπά το χέρι.

Καβάλα βγήκαν κι έκατσαν σι μαρμαρένι' αλώνια.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.