Ισείς, πιδιά βλαχόιπουλα, πιδιά απ' τη Σαμαρίνα,
τωρά απ' θα βγείτε στο χουριό, ψηλά στη Σαμαρίνα,
τουφέκι να μη ρίξετε, τραγούδια να μη πείτε.
κι σας ακούει η μάνα μου κι η δόλια αδερφή μου
και δεν αλλάζουν τη Λαμπρή, στην εκκλησιά δεν βγαίνουν.

Να μη τους μαρτυρήσιτε το που είμι λαβωμένος.
Πες της ότι παντρεύτηκα, πήρα γυναίκα Φράγκα.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.