Σαν το κακό που πάθαιναν τα μαύρα Κανακόϊπουλα
κι οι μαύροι Γεννακαίοι, φέτο το καλοκαίρι.
Τις χάλασ' ο Βελή-πασας, τα μαύρα τα Λαζόιπουλα.
Τρεις καπιταναραίοι τις πήραν τις γυναίκες.
Τις πήραν και τις έβγαλαν στηνέ ψηλή ραχούλα.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.