Τι σκούζεις, μαυροκόρακα, τι σκούζεις, τι μαδιόσι;
Μεδά διψάς για αίματα, μεδά πεινάς για λέσια;
Έβγα ψηλά στον Γκόζιακα, αγνάντεψε τρογύρα.
Κι αγνάντιψε την ποταμιά κατά την κρύα βρύση,
να δεις κεφάλια κλέφτικα, κουρμιά δίχους κεφάλια,
πως πολεμάν οι Έλληνις με του(ς) σκυλαραπάδες.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.