Ισείς βουνά του Γρεβενού και πεύκα του Μετσόβου,
λιγό να χαμπηλώσετε, ένα τουφέκι τόπο,
για να φανούν τα Γριβινά κι αυτό το Μεγασπήλιο,
πώς πολεμάν ζάρκα πιδιά, ζάρκα και στο γιλέκι.
Πέφτουν τα τόπια σα βροχή, γκιολέδις σα χαλάζι

κι αυτό το λιανοντούφικο σαν τη ψιλή βροχούλα.
«Βάστα, Ζιάκα μου, τον πόλεμο, βάστα και το τουφέκι!»
«Τι να βαστάξω, τ' αρφανό, τι να βαστάξ' ου μαύρους;
Γιουμπέχανες μας (σ)ώθηκε, γιουμπέχανε(ς) σωθήκι.»

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.