ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αβραάμ Κ.: Ρουμελιώτες αγωνιστές του Εικοσιένα.
Άγνωστος.: Η στρατιωτική ζωή έν Ελλάδι, έκδοση Γαλαξία.
Αθάνας Γ.: Ποίημα, στο «Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο» του Δημ. Σταμέλου 1958, σελ. 38.
Αθάνας Γ.: Ποίημα για τους τσελιγκάδες των Αγράφων, περιοδ. «Φθιώτις», τεύχος 4 (1955), σελ. 67.

Ακαδημία Αθηνών.: Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, Τομος 7.
Αμπού Ενμόντ.: Η Ελλάδα του Όθωνος, εκδόσεις Τολίδη, μετάφραση Α. Σπήλιου, σελ. 19.
Ανδριώτης Ν.: Ετυμολογικό Λεξικό της κοινής Νεοελ­ληνικής, έκδοση Β',Θεσ/νίκη 1971.
Αραβαντινός Π.: Χρονογραφία της Ηπείρου, 1856, Τόμος Β΄
Αρσενίου Λάζαρος: Τα Τσελιγκάτα. Β' έκδοση.
Αυγέρης Μάρκος κλπ.: Ελληνική Ποίηση Ανθολογημένη, έκδοση Κυψέλης, Τόμος Γ'.
Βακαλόπουλος Απόστ.: "Ιστορία του Νέου Έλληνισμού, Α', έκδοση Β', Θεσ/νίκη 1974.
Βασιλείου Πάνος: Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός.
Βέης Νίκος: Σαρακατσαναίοι, « Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευ­θερουδάκη», Τόμος11 (1931), σελ. 338.
Βενέζης Ηλ.: στην εφημερίδα ακρόπολις» Αθηνών της 26/2/1961 και 5/3/61.
Βλαχογιάννης Γιάν.: Σχόλια στα «Στρατιωτικά Ενθυμήματα» του Κασομούλη.
Γερακάρης Ν.: Σελίδες εκ της συγχρόνου "Ιστορίας.
Γεωργακάς Δ.: Περί των Σαρακατσαναίων της Θράκης, «αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσολογι­κού Θησαυρού», τ. 12 (1945-46) σελ. 65-128.
Γεωργακάς Δ.: Περί της καταγωγής των Σαρακατσαναίων και του ονόματος αυτών, « Αρχείον Θρακικού Λαογρα­φικού και Γλωσσολογικού Θησαυρού», τ. 14 (1948-49), σελ. 193-270.
Γρανίτσας Στέφανος.: Ανταπόκριση από τη Λάρισα για εμπορικό συνέδριο, στην εφημερίδα «Χρόνος» Αθηνών της 3/6/1909.
Γρανίτσας Στέφανος.: Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου, έκδοση Β', Αθήνα.
Γρηφινίδης Ζήσης.: Αφήγηση στην εφημερίδα «Λαϊκή Φωνή» του Βόλου, 19-20/7/1934.
Δεμερτζής Δ.: Ο βλάχικος γάμος, στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» της 4/3/1979.
Δρομάζος Σταθης.: Οι δεσμοί του Νεοελληνικού Έθνους με την Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο. Επίμετρο: Γλωσσικά μνημεία Ελληνοσλαβικών δεσμών.
Ενισλείδης Χρ.: Η Πίνδος και τα χωριά της, Αθήνα 1951.
-Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου, Τόμος7, σελ. 133.
-Εφημερίς του Αλμυρού, μηνιάτικη, φύλλο 9 (Νοέμβριος 1978). Σχόλιο για τις δημοτικές εκλογές στον Αλμυρό,
-Εφημερίδα αυγή» Αθηνών,. 15/3/1963: οι έρευνες του ανθρωπολόγου Πουλιανού στη Βουλγαρία.
-Εφημερίδα «Βήμα» Αθηνών, 3/7/1974: Είδηση για ελευθε­ρη εξαγωγή ειδών.
-Εφημερίδα «Ήχώ των Σαρακατσάνων», μηνιάτικη, Θεσ/νίκη.
-Εφημερίδα «Τα Νέα», Αθηνών, 3/8/1979, σελ. 9.
-Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής, συνεδρίαση 8/1/1871.
-Εφημερίδα «Ταχυδρόμος» του Βόλου, 23/8/1961, συνέχεια αφήγησης για τη γερμανοϊταλική κατοχή.
-Εφημερίδα «Ταχυδρόμος», 7/9/1961, γράμμα συνταξιούχου δάσκαλου για το χωριό Σουπλί Φαρσάλων.
Ζωγράφος Δημ.: Ιστορία Ελληνικής Γεωργίας, έκδοση Α.Τ.Ε., Τομος Γ'.
Καινούργιος Ηλίας: Η Ρούμελη, το Παλιοχώρι, οι Σαρακατσαναίοι.
Καλοδήμος Θ.: Το ανάπιασμα των προζυμιών και ο φλάμπουρας, εφημερίδα « Ήχώ των Σαρακατσάνων», φύλλα 10-11/1978.
Καραγάτσης/Μ.: Το Μπουρίνι, έκδοση Γλάρος, Αθήνα 1943. Κασομούλης Ν.: Στρατιωτικά Ενθυμήματα. Έκδοση Βλαχο­γιάννη.
Κατσαρός Ν.: Το ξενήτεμα, «Ήχώ των Σαρακατσάνων», φύλλο 6-7/1978. Κεραμόπουλος αντών.: Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι. Αθήνα 1939.
Κολλιόπουλος Γιάννης.: Οι Ληστές. Έκδοση Ερμής-Αθήνα 1979.
Κολόμποβα - Οζερέτσκαγια: Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα. Έκδοση Δρακόπουλου.
Κορδάτος Γιάννης.: Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Τομοι Α',Β',Γ' Αθήνα 1957, Αθήνα 1958.
Κοσπεντάρης Γιάννης: Οικονομικοπαραγωγικά Προβλήματα - της Ευρυτανίας —Β' το κτηνοτροφικό πρόβλημα.. Κοτζιούλας Γ.: το όνομα Σαρακατσιάνος, περιοδ. « Ηπειρω­τική Εστία» 4(1955), σελ. 1011-1012.
Κουκουλές Φαίδων.: Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, Τόμος * Γ' 1949, ΔΊ951, Ε' 1952, Στ'.
Κρικέλλης Κώστας.: Μολόχα-Δολοπία-Αί. Αθήνα 1974.
Κρυστάλλης Κώστας.: Άπαντα. Επιμέλεια Μ. Περάνθη, έκδοση Κολλάρου, 1952.
Κυριακίδης Στίλπων.: Βούλγαροι και Σλάβοι εις την Έλληνικήν Ίστορίαν. Έκδοση εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσ/νίκη 1946.
Κωτσοκάλης Κώστας.: Η μάχη του Προσηλιάκου κι ο Κα­τσαντώνης, περιοδ. Έύρυτανικά Χρονικά», τευχος 3/1962, σελ. 110.
Λαζαρίδης Κ.Π.: Γύρω από την ονομασία και την καταγωγή τών ΣαρακατσανΑίων, περιοδ. Ηπειρωτική Εστία», 5(1956), σελ. 362.
Λαμνάτος Βασ.: Η ζωή στα χειμαδιά. Λεξικό Πρωίας, έκδοση Β' σελ. 2482.
Λιάτσος Δημήτρης.: Η Βαυαροκρατία και οι αγωνιστές του 21, έκδοση «Το Ελληνικό Βιβλίο», Αθήνα.
Λιναρδάτος Π.: Στην εφημερίδα «Βήμα» Αθηνών της 18/9/1962, για κάποια περιοδεία της Φρειδερίκης.
Λουκάτος Δ.: Στην Επετηρίδα του Λαογραφικού Αρχείου, Τόμος ΙΓ' και ΙΔ', σ. 390.
Λουκόπουλος Α.: Στα βουνά του Κατσαντώνη, έκδοση Συλλό­γου πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.
Λουκόπουλος Δ.: Στ’ Άγραφα, έκδοση του ίδιου συλλόγου, αριθ. 57.
Μάτσας Νέστορας.: Στέγη από Ουρανό.
Μελάς Σπύρος.: Ο γέρος του Μωριά, έκδοση σε σειρά «Άπαντα», Ν. Δημητράκου, Αθήνα 1954.
Μελάς Σπύρος.: Η επανάστάση του 1909, έκδοση Μπίρη, Αθήνα 1957.
Μοσκώφ Κωστής.: Η Εθνική και Κοινωνική Συνείδηση στην Ελλάδα 1830-1909, Θεσ/νίκη 1972.
Μουστάκα Καλλιόπη.: Το Ζαγόρι, εφημ. «Βήμα» Αθηνών της 10/2/1963.
Μπόγκας Ευάγγελος.: Στο περιοδ. Ηπειρωτική Εστία», 5 (1956) σελ. 573-576.
Νημάς Θ.: Δημοτικά τραγούδια της Θεσσαλίας, έκδοση αφοί Κυριακίδη, Θεσ/κη 1981.
Οικονόμου Γ.Α.: Ηπειρώτες αγωνισταί 1430-1830, Γιάννι­να 1954.
Παπαδόπουλος Κ.: "Ιστορικό αφήγημα για γεγονότα στη Μ. Ασία 1919-1920, έφημ. «Ταχυδρόμος» Βόλου 13/6/1961.
Παπαδόπουλος Κ.: Η απελευθέρωσις της Θεσσαλίας, εφημ. «Ταχυδρόμος» Βόλου 1/10/1961.
Παπαϊωάννου Μιχ.: Σχόλια στα «Άπαντα» Περραιβού, έκδοση Σεφερλή, Αθήνα 1956.
Παπαϊωάννου Μιχ.: Σχόλια στην "Ιστορία της Τουρκοκρα­τίας και Ένετοκρατίας στην Έλλάδα του Γ. Φίνλευ, έκδοση Πυξίδας 1958.
Περραιβός Χριστο φ.: Άπαντα, έκδοση Σεφερλή, Αθήνα 1956.
Πετρόπουλος Δ.: Μαρίτσα και ηγούμενος, στην «Πελοπονησιακή Πρωτοχρονιά» 1960, σελ. 87.
Πετσάλης Θαν.: Μαυρόλυκοι, τ. Α', Αθήνα 1947.
Πολίτης Ν.Γ.: Εκλογαί από τα τραγούδια του Έλληνικού λαού, έκδοση Γ', Αθήναι 1932.
Πουλιανός Άρης.: Η προέλευση των Ελλήνων. Έκδοση Μόρφωση, Αθήνα 1960.
Σακελλαρόπουλος Γ.: Η Ήπειρος ως γεωργική και κτηνο­τροφική περιοχή, περιοδ. Ηπειρωτική Εστία», , τεύχος, 1 (1952) σελ. 37.
Σέττας Δημ. Χ.: Γλώσσα και Λαογραφία της Εύβοιας, Αθή­να.
Σιμόπουλος Κυρ.: Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Τόμος Γ,. Σκάρος Ζήσης.: οι ρίζες του ποταμού, Αθήνα 1960.
Σκαφιδάς Βασίλ.: οι Σαρακατσαναίοι. Η ζωή των, τα ήθη και τα έθιμα των. Περιοδ. « Ηπειρωτική Εστία», 4(1955) σε συνέχειες.
Σπαθάρης Σωτήρης.: Απομνημονευματα και η τέχνη του Καραγκιόζη. Έκδοση Πέργαμος 1960, σελ. 51.
Σταματόπουλος Τ.: Εσωτερικός αγώνας πριν και μετά το Εικοσιένα, Τόμος Α.
Σταμέλος Δημ.: Κατσαντώνης, έκδοση Έστίας, 1980.
Στασινόπουλος Χρ.: Ο αληθινός Κολοκοτρώνης. Στασινόπουλος Χρ.: ο Νικηταράς, Αθήνα 1962. Στούρνας Κ.: Ελληνικά Βουνά.
Τσιτσάς Σεραφείμ.: Οι Σαρακατσαναίοι, περιοδ. «Ηπειρω­τική Εστία» 4 (1955) σελ. 1162. Τ.Γ.: Τα Κάλαντα, στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» της 31/12/1978.
Φαλτάϊτς Κ.: στο περιοδ. «Η Νεολαία», Τόμος I (1938-1939) σελ. 591 και 616.
Φαλταϊτς Κ.: Σαρακατσάνοι και Βλάχοι, στο «Έλληνικόν έτος» 1929, σελ. 247-51.
Φιλιππίδης-Κωνσταντάς: Γεωγραφία Νεωτερική της Ελλά­δος, εκδόσεις Ερμής.
Φωτιάδης Δημήτρης.: Καραϊσκάκης, 1956.
Φωτιάδης Δημήτρης.: Η Επανάσταση του 21, έκδοση Μέλισσας, Το μοι 1-2.
Χατζηγάκης Αλέξ.: Επιτύμβιον. Στην εφημ. Ελεύθερη Θράκη» Αλεξανδρούπολης της 13/12/1963.
Χατζημιχάλη Αγγελική.: Οι Σαρακατσάνοι.
Χρηστοβασίλης Χρ.: Εθνικά άσματα 1453-1821, έκδοση Β'.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.