Mpotos Book 100Σαρακατσιάνος ο ίδιος, γεννημένος στη στάνη, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια στις αρχές του εικοστού αιώνα, τα όσα γράφει είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος, ζωντανή μαρτυρία. Και σαν τέτοια είναι μια συνεισφορά στη λαογραφία μας, με το να μπει αυτό το υλικό στη διάθεση του λαογράφου και του κάθε ειδικού ερευνητή και επιστήμονα.
Γράφει για τους Σαρακατσιαναίους, μολογώντας τα όσα έζησε μικρό παιδί στα κονάκια, συμπληρωμένα και με όσα ερεύνησε και έμαθε από συνομήλικούς του, αλλά κι από γεροντότερους.

Μπήκα στη διαδικασία να δημοσιεύσω το βιβλίο του, επειδή θεωρώ ότι πρέπει να το διαβάσει κάθε Σαρακατσιάνος, ως την πλέον αξιόπιστη μαρτυρία. Για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και για να μάθουν οι νεότεροι...

Μια προϊδέαση (πρόλογος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  (ΤΟ ΞΕΧΕΙΜΑΣΜΑ)
1. Η άκρη του κουβαριού
2. Στα χειμαδιά
3. Οι πρώτες δουλειές
4. Τα καλύβια
5. Τα καλύβια μέσα και το νοικοκυριό
6. Τα πρατομάντρια
7. Γιδομάντρια - Όβορός - Στρούγκες - άλλα γρέκια
8. Το φκιάσιμο του βιού. πως έρριχναν τα πρότα
9. Αρχινάει ο γέννος. Οι γαλαροκοπές
10. Οι ταές
11. Ο γέννος στα γίδια
12. Τα στρώματα, οι γυναίκες κι η σκλαβιά τους
13. Το νυχτέρι
14. Μπακάληδες και γυρολόγοι
15. Το παζάρεμα στον Αρμυρό
16. Ο χασάπης και αρνοπούλημα
17. Γιορτές, συνήθειες, εθίματα
18. Το γάλα. Ο γαλατάς και το γαλατάτικο
19. Τ’ απόκομμα
20. Η Σαρακοστή, η Λαμπρή, τ' άη Γιωργιού
21. Τα μαλλιά. Ο κούρος, ο κωλοκούρος κι ο αρνοκούρος
22. Οι αγροζημιές κι οι δραγάτες
23. Τα πεσκέσια
24. Εμείς κι ο άλλος κόσμος
25. Ο φόρος αιγοπροβάτων, ο Κίμων, το μέτρημα
26. Τα Βλαχόπουλα στο δάσκαλο
27. Το ξελογάριασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
0. Στη στράτα για τα β'νά
1. Αρχινάει το τοίμασμα

2. Το πρώτο μας κονάκι
3. Η στράτα

4. Τα παζάρια και τα φαϊά στη στράτα
5. Κουμπαριές, πεσκέσια, γλέντια
6. Πάλι οι αγροφύλακες κι οι ζημιές
7. Γύρω στην Καρδίτσα
8. Η Νεβρόπολη
9. Στου Καραμανώλη
10. Το Νεχώρι
11. Ένας υπολογισμός στα κονάκια
12. Και μερικές θύμησες απ’ τη στράτα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (ΣΤΑ Β'ΝΑ ΜΑΣ)
1. Φτάνουμε στην Καρυά
2. Οι πρώτες φροντίδες
3. Η ζωή τις πρώτες μέρες
4. Φκιανουν το βιό
5. Το μαξούλεμα
6. Τυριά, βουτύρατα, δερμάτιασμα
7. Ο μαρκάλος και το αλάτισμα - Το στρίψιμο και το τσιουκάνισμα
8. Τα σημάδια και τα κυπροκούδουνα. Ο γνώρος και το δόκημα
9. Οι γυναικίσιες οι δουλειές
10. Άλλες γυναικίσιες δουλειές
11. Το παζάρεμα στην Καρδίτσα
12. Το παζαράκι στ’ Άσπρα Λιθάρια
13. Φιλιές και γκουρμπάνια. Συβάσματα και γάμοι
14. Βλάχοι και χωριάτες
15. Η ζωοκλοπή και το Καρπενήσι
16. Οι στρατιώτες, ο σπράχτορας κι οι δασικοί
17. Το στρατιωτικό κι οι στρατιώτες
18. Γράμματα, δάσκαλοι και δασκαλούδια. Το πέρασμα του Δεσπότη κι ο κοκκινογένης γούμενος
19. Η Νταϊρω, οι μπακάληδες, η Μανίκω, οι καλατζήδες οι χτενάδες κι οι διακονιαραίοι
20. Οι ραφταδες κι οι καποραφταδες. Άλλοι επισκέπτες
21. Αρρώστιες, γιατριές και γιατρικά
22. Τα σύνεργα του κονακιού. Οι πελεκάνοι
23. Τα παιγνίδια μας. Ζαβολιές και θύμησες
24. Τα χωράφια στην Κρανιά
25. Τα μερομήνια, τα κότσιαλα κι ο καιρός
26. Τα καλοκαιρινά φαϊά
27. Άνθρωποι - τύποι της Καρυάς
28. Δέντρα, κλαριά, βότανα και χορτάρια. Ρέματα, βρύσες, τοποθεσίες και θύμησες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΜΑΔΙΑ)
1. Ανταριασάνε τα βουνά
2. Οι τοιμασίες για το φεύγα
3. Το πρώτο κονάκι
4. 'Η βαβά μ' η Ζώϊω. Ο πεθαμός της κι ο θρήνος μου
5. Το πέρασμα στο Βλάσδο και τα ρετζέλια
6. Οι Βλάχοι ψαρευουν
7. Τα πρότα στο ξεχινοπωριό
8. Η λίμα για τα μποστανικά
9. Πως πάαιναν τα κονάκια το Χινόπωρο
10. Το σιαμπροστά
11. Η δημοσιά, το κάρρο και τα Φέρσαλα
12. Πως κάηκα
13. Μιά γέννα στη στράτα
14. Τα φαϊά το Χινόπωρο στη στράτα
15. Το πέρασμα του Τζιαναρλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΑΙΟΥΣ)
1. Τ' όνομα τους 
2. Η γλώσσα τους
3. Η εθνικότητα τους. Η προέλευση τους
4. Οι Σαρακατσιαναίοι και τ’ άλλα μιλέτια- Οι Σαρακατσιαναίοι μεταξύ τους
5. Η στάνη και το τσελιγκάτο. Οικονομική και κοινωνική οργάνωση
6. Σαρακατσιαναίοι και κλεφτουριά
7. Βιοτικό κι εκπολιτιστικό επίπεδο. Ιδεολογικός κόσμος τους

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.