Μια βιβλιογραφική έρευνα της Ελένης Βασιλικής Αλέξη, που στόχο έχει τη χαρτογράφηση των στοιχείων που συνθέτουν τον σαρακατσάνικο βίο αλλά και το χωρικό και αρχιτεκτονικό τους αποτύπωμα.
Η μελέτη του σαρακατσάνικου οικισμού αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανησυχίας για την διάσωση και διατήρηση της εφήμερης αρχιτεκτονικής των νομαδικών λαών, η οποία μη αφήνοντας πίσω της σημάδια και κατάλοιπα χάνεται ανεπιστρεπτί.
Διαβάστε τα κεφάλαια της έρευνας!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.