έβγα = βγες

εδώ ιά = εδώ, σε αυτό το σημείο

έζαψα (ζαπώνω) = το έκανα δικό μου, έφαγα πολύ ή ήπια

έζαψα = δάμασα, έθεσα υπο τον έλεγχο μου

έζγει = ζούσε

ειδίσια = πρώτη συνάντηση δυο υποψήφιων νέων για να αρραβωνιαστούν.

εικιό = εκείνο

είνι αγκάθι (μτφ.) = με πονάνε τα λόγια του.

είνι; = ζει;

είνορο = όνειρο.

είσμπα = στενό κοίλωμα, άνοιγμα βράχου, σχισμή βράχου

έκλα = κούραση του σώματος πριν από πυρετό.

έλα = γυρισμός.

εμουρφάδα = ομορφιά.

εμουρφιά = ομορφιά

έμουρφους = όμορφος.

έμπαξα = έβαλα

έμπλαξα = συνάντησα κάποιον, έπεσα πάνω του,

έντ'σα = έντυσα

εξαποδός =σατανάς, διάβολος

εξόν = εκτός

έξοτα, έξουτα = έξοδα, δαπάνες, αυτά που τα αφαιρούμε

εξώλης = εντελώς καταστραμμένος, διεφθαρμένος

επί ταύτου =γι’ αυτόν το λόγο, επίτηδες.

έρμου = έρημο

έτσια = έτσι ακριβώς.

ευτυχού = είμαι ευτυχής, πετυχαίνω κάτι.

ευχημένους, -η, -ουαυτός που πήρε την ευχή, ευλογημένος

-έχει την ικανότητά να ηρεμεί τα νεύρα και να ανακουφίζει την ψυχική διέγερση

έχος , έχους, έχητα = περιουσία, βιός

Από το βιβλίο του Ζήση Κατσαρίκα, «Σαρακατσάνικη Λαλιά»

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.