ώξου = έξω

ώρα = το ρολόι (εχ'ς ώρα;)

ωρέ = κάλεσμα ανθρώπου 

ωρέ, ρε, βρε, μωρέ, αβρέ, αρέ = εσύ, από το bre

Από το βιβλίο του Ζήση Κατσαρίκα, «Σαρακατσάνικη Λαλιά»

{loadpositionmyposition}

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.