«Ήγκαιρο» ή «ήγκυρο» =γάλα, το γάλα των πρώτων ημερών της προβατίνας που γέννησε, το πρωτόγαλα, η κολιάστρα.
Από τη λέξη «έγκαιρος» = ο γινόμενος εγκαίρως, ο λαμ­βανόμενος στον πρέποντα, το δέοντα καιρό, που προήλθε από την ομηρική λέξη «καίριος -η -ον» = επίκαιρος, ο εις αρμόδιον τόπον λεγόμενος ( Δ, 485. θ, 84. 326. Λ, 439).

"Ημεροτόπι": Ο ήμερος τόπος, το λειβάδι με το ήμερο χορτάρι.
Από τις αρχ.-ελλ. λέξεις "ήμερος" και "τόπος" (Γ. Μπαμπ. 735 και 1799 - Ν. Ανδρ. 120 και 367).

«Ήπατα» = σκότια.
Σαρακατσιάνικη φράση: «Είδα ένα τρανό λύκο... σκιάχ'κα... μ'κόπκαν τα ήπατα»!
Από το ομηρικό «-ήπαρ, ήπατος» = σηκώτι (Λ, 579. η, 304).

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.