Katsaros NΧώρ'σα του λειβάδ' σ' απουλσιές και κάθι μέρα απόλαγα τά πρότα σί μίνια. Μιά μέρα εκεί απο'βοσκαν στου παστρικό και ήταν λαρωμένα κι' ακούγονταν μαναχά τά κ'δούνια τ'ς, πετάχ'κι μέσα απ'τού ρέμα ένας λύκους. Ενα θηριό μέχρι εκεί απάν'. Σκιάχκαν τά πρότα, πρόγκ'σαν κι σκρόπ'σαν κατ' ιδώ και κατ'ικεί. Ου λύκους πήρε από κοντά να κυνηγάει μιά λάϊα πρατίνα. Η καημέν' σα νά 'ξερε πού ήμαν κι' έρχονταν κατ' ιμένα. Μόλις τ'ν είδα να τρέχ' αλαφιασμέν' είδα κι του λύκου νά τ'ν κυν'γάει. Χούϊαξα μ' όλ' τ' δύναμ' τ'ς φωνής μ'. Η πρατίνα συνέχ'σι να πλαλεί. Ού λύκους σκιάχκι. Σταμάτ'σι. Μί τήραξει αγριεμένος.

Μόδειξει τά δόντια τ' γκρινιάζοντας καί τό 'βαλε στα ποδάρια. Είδι νάρχονται κι τά σκ'λιά. Αυτά ήταν απο πέρα και κυνήγαγαν κατ' ν'φίτσες. Ακ'σαν τ'ς φωνές μ', μύρ'σαν και τού λύκου κ' ήρθαν να τόν κυνηγήσουν. Ηταν αλάργα. Αλύχταγαν όμως από κει. Αργησαν λίγο γιατί ανακατώθ'καν με τά πρότα απ' σουρτάριασαν κατ' τ' μεριά τ'ς. Του πήραν από κοντά τού λύκου. Πλάλαγαν από κοντά τ' αλχτώντας. Τα σκ'λιά ήταν δυό, ο Γκεσούλ'ς κι ού Αράπ'ς. Ού λύκους ήταν πολύ τρανός, σά γομάρ'. Όταν κόντευαν να τούν φτάσουν τά σκ'λιά κοντοστέκονταν. Γυρνάει ολόκληρους και τήραγι πίσω. Ανοίγι το στόμα τ' και φοβέριζ' τα σκ'λιά δείχνοντας τά δόντια τ'. Εκείνα τά κακομοίρ'κα κιότευαν και στέκονταν σκιαγμένα. Μόλις άκγαν τ' θκή μ' τ' φωνή κι ού λύκους τό 'βαζε στά ποδάρια, τα σκ'λιά έπαιρναν κουράϊο κι' πλάλαγαν από κοντά τ'. Αυτό έγινε πολλές βολές. Τότε ακούσ'κι απ'τού μαντρί τ' Ζαρογιάνι μιά τ'φικιά. Τ'φέκσι ου Μήτρους. Άκσι τα χουΐατά μ' και τ'αλχτήματα απ'τά σκλιά, αλχτήματα γιά λύκου, κατάλαβε ότι βάρεσε λύκους και γιά νά γλυτώσ' τά πρότα έριξε μια τ'φκιά με τούν γκρά τ'.
Άμα άκ'σαν τ'ν τ'φεκιά τά σκ'λιά θάρρεψαν πολύ. Χύμηξαν σά λιουντάρια κατά τ'μεριά τ' λύκου. Το ένα, ού Γκεσούλ'ς, έμπηξε τα δόντια τ' στα καπούλια τ' λύκου. Το άλλο, ού Αράπ'ς, τόν δάγκωνι στά πλευρά τ', πότε από δώ και πότε από κεί. Ού λύκους γύριζε τρουϋρου μονοκόμματα γιά νά δαγκώσ' τού Γκεσούλ'. Δέν μπόρ'γε όμως γιατί κι'ού Γκεσούλ'ς με καρφωμένα τά δόντια τ' στά καπούλια τ' λύκου γύρνα'ε κι'αυτός τρουϋρου. Εκεί σ'μά ήταν κι' ένα βάτου, μιά τρανή ζίγρα. Γυρνώντας γύρου-γύρου σκλί καί λύκους πάϊναν κατά τού βάτου. Ξανακούσκι κι' άλλη τ'φικιά τ' Μήτρου. Δυνάμωσαν κι' άλλο τά σκ'λιά. Κιότεψε πλειότερο ού λύκους. Κι' όλο γύρναγαν τρουϋρου, τρουϋρου. Χούγιαζα κι'εγώ πλειότερο. Είδα τότε τού λύκου να ακουμπάει στ' ζίγρα απ' τά βάτα, να σκοντάφτ' σ'αυτά και να σωριάζετι ανάσκελα μέσα στ'ν πατ'λιά απ' τα βάτα. Μπερδέφ'κι ού λύκους με τα βάτα. Ανακατώθ'καν τα μαλλιά τ' με τα βάτα καί τ' αγκάθια τ'ς. Δεν μπόρα'ε να σ'κουθεί. Κούναγε τα ποδάρια κατ' ιδώ καί κατ' ικεί καί τα σκ'λιά τον δάγκωναν όπ' μπόραγαν. Κι 'γώ χούϊαζα, "φάτον Γκεσούλ, φάτον Αράπη". Κι' άλλ' τ'φικιά ο Μήτρος. Και τότε είδα τού Γκεσούλ' ν' αρπάζ' τού λύκου απ' το λαιμό με τα δόντια τ'. Απάνω τ' κι' ού Αράπ'ς. Ού Γκεσούλ'ς είχε σ'κουμένη ίσα απάν' τ’ν ουρά τ'. Είχε τσιλουμένα τ'αυτιά τ'. Ήταν αναμαλλιασμένους. Άγριος. Έμπηξε τα δόντια τ' στο λαιμό τ' λύκου. Τίναζι τού κεφάλ' τ' δεξιά κι' ζερβά. Καί σε λίγο γιόμ'σαν τα βάτα απ' το αίμα τ' λύκου. Τον έσφαξι μι τα δόντια τ' σαν αρνί. Ού Αράπ'ς δάγκωνε κι' αυτός όπου έφθανι. Το αίμα έβαψι κατακόκκινα τα βάτα καί τα χορτάρια καί τ'αλθάρια καί το χώμα!! Καί ού λύκους ψόφ'σι.
Ού Γκισούλ'ς κι' ού Αράπ'ς με κόκκινα τα μουσούδια τ'ς κούναγαν τ'ν ουρά τ'ς περήφανα αγναντεύοντας τ' αγρίμ'. Και στρογγυλοκάθισαν στα πισινά τ'ς. Απόστασαν στον αγώνα τ'ς με το λύκο!!
Ύστερα απού λίγο σίμωσα κι 'γω ικεί. Είδα τού λύκου καταμακελεμένο. Τα σ'κλιά μι τήραγαν περήφανα γιά τ' δ'λειά πόκαμαν. Πήγα σιμά τ'ς, τα χάιδεψα. Εκείνα κούναγαν τ'ν ουρά τ'ς χαρούμενα. Είναι σαν να μόλεγαν "τα κατάφεραμαν αφεντικό"!! Τότε κι' εγώ έβγαλα απ' τόν τρουβά δύο τρανά "γκομούλια" καί τ'ς έ'ρξα , ένα στο καθένα. Εκείνα τα 'φαγαν σα λιμασμένα!!
Μικρή, ασήμαντη αμοιβή γιά ένα τόσο μεγάλο κατόρθωμα!!

Από το βιβλίο του Ν. Κατσαρού:
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Β' ΜΕΡΟΣ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.